De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 02.jpg Zonneparel 02.jpg

Identiteit

De identiteit van de school: waar staan wij voor?

De Windroos is een protestants-christelijke ontmoetingsschool. Daarmee bedoelen we dat we vanuit onze christelijke identiteit kiezen voor ontmoeting met andere religies, in de vorm van dialoog. We willen van elkaar weten en leren.

Christelijk? Ja

Op school werken wij vanuit onze christelijke geloofsrichting. Wij bidden met de kinderen, vertellen over God en de Bijbel en vieren Kerst en Pasen. Dat gebeurt soms ook in de kerk en wij verwachten daar alle kinderen. Iedere maand hebben we op school een maandviering, waar alle kinderen aan meedoen.

Ontmoeting? Ja

We staan open voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden zonder onze eigen identiteit te verliezen. Ons doel is dat wij als team werken vanuit de christelijke geloofsrichting, maar we gaan ook actief de ontmoeting aan met een andere geloofsovertuiging. Wij willen weten welke waarden wij met elkaar delen en waarin onze overtuigingen met elkaar overeenkomen.

Christelijk onderwijs

Wij vinden onze inspiratie in God en de Bijbel. De bron van waaruit wij de kinderen willen leren betekenis te geven aan hun omgang met de ander en de wereld waarin wij leven, is de Bijbel. Met behulp van de Bijbelverhalen leggen wij verband tussen de Bijbel en ons eigen bestaan.
Door met de kinderen hierover te praten, na te denken en deze verhalen samen te beleven willen we hen leren onderscheid te maken tussen zinvol en zinloos, waar en onwaar, recht en onrecht. We gaan ervan uit dat ieder kind een uniek schepsel is. We streven ernaar een ieder tot zijn recht te laten komen in respect voor elkaar. Door onze woorden, maar ook door ons zorgvuldig omgaan met de ander, willen we onze waarden overbrengen.

Onze school ziet onze moderne multiculturele samenleving als een uitdaging om mee om te gaan. Wij willen inspelen op veranderingen en de kinderen voorbereiden op een zelfbewuste en actieve deelname aan de samenleving. Door deze ervaringen zullen zij straks als competente burgers volwaardig meedoen.

In onze opvoeding streven wij begrip en respect tegenover anders gelovigen na.
Ouders hoeven de  christelijke identiteit niet te onderschrijven, maar we vragen deze wel te respecteren. We verwachten dat de kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom de christelijke feesten.

De Windroos:

  • Laat zich voor wat de omgang met elkaar betreft inspireren door wat de Bijbel ons leert en waar mogelijk ook door overeenkomstige waarden uit andere geloven;

  • Besteedt expliciet aandacht aan religieuze normen en waarden;

  • Neemt als uitgangspunt de bijbelverhalen en schenkt aandacht aan kennis van de Bijbel, eventueel in combinatie met verhalen uit andere religies;

  • Verbindt de christelijke identiteit aan een pedagogische visie;

  • Besteedt dagelijks aandacht aan het “elkaar ontmoeten” (gemeenschap);

  • Viert de christelijke feesten en besteedt aandacht aan feesten uit andere geloven.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ