De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 05.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 03.jpg

School

Ons schoolmotto is: ‘Een school vol van talenten’. Wij zien ieder kind als een uniek individu, dat zijn eigen talenten zal ontwikkelen. Wij dragen daaraan bij door een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren. Een goede cognitieve ontwikkeling is belangrijk voor later succes in de maatschappij. Er is op De Windroos daarom veel aandacht voor basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen. Kinderen werken zo veel mogelijk op eigen niveau en in eigen tempo.
Het gaat echter niet alleen om het leren, maar om de totale ontplooiing van ieder kind. ‘Leren’ en ‘mens zijn’ staan naast  elkaar. Kinderen ontdekken op De Windroos wie zij zelf zijn, maar zij leren ook aandacht te hebben voor wie de ander is. Zo zullen zij uitgroeien tot een verdraagzaam en waardevol lid van onze kleurrijke omgeving.
Het willen zien van de unieke talenten in ieder kind vloeit voor ons voort uit onze identiteit.

 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ