De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 06.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 04.jpg

BSO

Opvang voor en na schooltijd.

Voor uw kind is opvang voor en na schooltijd mogelijk. Wij werken daarbij samen met Kinder Service Hotels (KSH).

KSH biedt deze bij ons in het gebouw, zowel voor school als na school. KSH is er tussen 7.00 en 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u de website van KSH raadplegen

 

Tegemoetkoming van de overheid
Voorschoolse opvang en naschoolse opvang inclusief vakantieopvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat ouders kinderopvang toeslag kunnen aanvragen bij de Belastingsdienst, die uit een vast deel en een inkomensafhankelijk deel bestaat. Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl
.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ