De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 02.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 03.jpg

Bibliotheek op school

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school
Daarom werken we als PC De Windroos graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Peet Koetsier van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leesco√∂rdinator Jarno van Dijk voor dat alle groepen van PC De Windroos met plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma 'de Bibliotheek op school', kijk op: https://www.bibliotheekeemland.nl/speciaal-voor/de-bibliotheek-op-school.html

Via onderstaande link kunt u naar de aura website. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.

https://dewindroos.auralibrary.nl/auraicx.aspx

 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ