De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 06.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg

Verlofaanvraag

Als u verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter kunt u een formulier invullen. Dit formulier staat in de hal. Onderaan deze pagina is een snellink naar het formulier. Er zijn bepaalde voorwaarden om verlof te krijgen. Die staan hieronder en op de achterzijde van het formulier. Wilt u dit formulier inleveren bij de directie?

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per cursusjaar of minder.

Het verzoek dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan schriftelijk aan de directeur te worden voorgelegd.

De volgende voorwaarden gelden:

 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan;

 2. voor verhuizing: 1 dag;

 3. voor het bijwonen van een huwelijk t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de plaats;

 4. bij ernstige ziekte van familie t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;

 5. bij overlijden van familieleden: 1 tot 4 dagen in overleg met de directeur;

 6. bij 25-, 40- en 50-jarig jubileum en bij 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag;

 7. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke zaken, maar geen vakantieverlof.

2. Vakantieverlof.

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd.

Alleen verlof indien:

 • door de specifieke aard van het beroep*) van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en

 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waar uit blijkt dat verlof buiten de officiĆ«le schoolvakantie onmogelijk is.

Vakantieverlof mag:

 • maximaal eenmaal per schooljaar;

 • niet langer duren dan 10 schooldagen;

 • niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het cursusjaar.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per cursusjaar.

Dit verlof dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd.

Verlof indien:

 • de ouders een verklaring van arts of maatschappelijk werk kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie voor een van de gezinsleden.

*) Bijvoorbeeld: door uw beroep haalt u het grootste deel van uw omzet in de zomervakantie. Niet als uw werkrooster vakantie opnemen tijdens de vakantie onmogelijk maakt.

Bezwaar:
Indien u het niet eens bent met de beslissing van de directie kunt binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:

 1. een bezwaarschrift indien bij de directie van de school indien de aanvraag betrekking heeft op punt 1 en 2 (hierboven)

 2. een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort indien de aanvraag betrekking heeft op punt 3 (hierboven)

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ