De Zonneparel 04.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 02.jpg

MR

Wat doet de MR?
 De medezeggenschapsraad (MR) denkt in het belang van de school mee over allerlei zaken die de school aangaan. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders. De MR wordt ge├»nformeerd over diverse ontwikkelingen binnen de school en geeft daarover advies of verleent instemming. De MR kan over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en zijn standpunten kenbaar maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Op de Windroos werkt de MR op een prettige, open manier samen met de directie.

Samenstelling van de MR:

 

Eelco Kurvers voorzitter. (vader van Lisa in gr 6)

 

Catherina (Moeder van Gogo in groep 8 en  in groep 4)

 

Thomas van der Eerden, vader van Julius in groep 4 en Max groep 1/2

 

Annemarije Eerdmann is leerkracht van groep 1/ 2.

 

Katie Smit is leerkracht van groep 8.

 

Sonja van der Grift is leerkracht van groep 7 en vice-voorzitter van de MR.


 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ