De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg Zonneparel 02.jpg

Aanmelding

Als u uw kind wilt inschrijven, maakt u een afspraak met de directeur (033-4790450 of 033-4790497), of t.oskam@pcboamersfoort.nl

Aanmelden van kinderen op onze school gaat zo:

  • In een gesprek wisselen u en wij informatie uit over de school en uw kind en krijgt u een aanmeldformulier mee.

  • het aanmeldformulier wordt ingevuld;

  • ongeveer twee maanden voor uw dochter of zoon 4 wordt, wordt u uitgenodigd voor een uitgebreider intake-gesprek. In dat gesprek willen wij nog meer weten over de ontwikkeling van uw kind, zodat wij goed weten hoe wij uw kind het beste kunnen helpen. Met uw toestemming vragen wij gegevens op bij crèche of peuterspeelzaal;

  • de informatie gaat naar het zorgteam, dat beslist in welke groep uw kind wordt geplaatst. U krijgt bericht.


Voor kinderen die na hun vierde jaar op school komen en eerder op een andere school zaten, is er een ander intake-gesprek, waarbij de kinderen ook getoetst zullen worden.
 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ