De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg Zonneparel 02.jpg

Schoolontwikkeling

Onze schoolontwikkeling stemmen we af op dat wat onze kinderen nodig hebben.

Instructie
Kinderen leren het best begrijpen als ze een goede instructie krijgen. De leerkracht controleert of de kinderen de leerstof heeft begrepen, door vragen te stellen. De kinderen schrijven hun antwoorden op wisbordjes. Zo weet de leerkracht welke kinderen verlengde instructie nodig hebben en welke kinderen zelf aan het werk kunnen met de leerstof of moeilijker leerstof. Tijdens de lessen maken de leerkrachten gebruik van cooperatieve werkvormen, want door samen te oefenen, uit te wisselen leer je meer.

Kennisuitbreiding door woordenschatonderwijs
Kinderen leren makkelijker als ze veel kennis hebben van de wereld om zich heen. Daarom geven we woordenschatonderwijs. We bieden ongeveer 20 woorden, begrippen aan. De leerkrachten zijn geschoold om een woordenschatles op een interessante en uitdagende manier te geven. In elke klas is er een woordmuur met ook nog een uitdrukking van de week en extra lastige woorden.

Bibliotheek in school
Wij zijn blij met onze bibliotheek in school. Lezen is een belangrijke manier om je kennis uit te breiden en vanuit je stoel avonturen te beleven. Wij worden bijgestaan door onze leesconsulent en leescoordinator. Zij houden ons boekenbestand actueel en houden ons scherp om boeken te promoten.

Meer- en hoogbegaafden
Gaat leren je makkelijk af? Dan zijn wij toegerust om kinderen extra uitdagende stof te geven binnen de klas. We hebben hier materialen en werkwijzen voor. We hebben binnen onze school een plusklas. Een leerkracht gaat met de kinderen apart aan het werk om ze te begeleiden in de aanpak van moeilijker leerstof.

ABC – school – brede school
De Windroos neemt deel in twee brede scholen: ABC Liendert en ABC  Rustenburg. In een ABC-school werken de basisscholen uit de wijk, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het welzijnswerk samen. Samen met de SRO (sport) en Scholen in de Kunst bieden wij kinderen een aanbod aan activiteiten. 

 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ