Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 02.jpg

Schoolontwikkeling

Onze school is voortdurend in beweging. Steeds proberen we ons onderwijs te verbeteren of aan te sluiten bij ontwikkelingen die op ons af komen. In de komende jaren krijgen de volgende onderwerpen extra aandacht:

ABC – school – brede school
De Windroos neemt deel in twee brede scholen: ABC Liendert en ABC  Rustenburg. In een ABC-school werken de basisscholen uit de wijk, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het welzijnswerk samen. Samen met de SRO (sport) en Scholen in de Kunst bieden wij kinderen een aanbod aan activiteiten.

Coöperatief leren
Op De Windroos werken we coöperatief. Kinderen krijgen les volgens de principes van coöperatief leren. Via vaste werkvormen leren kinderen samen te werken. Samen lossen zij problemen op, oefenen ze leerstof of maken zij opdrachten. Door coöperatief te werken, leren kinderen problemen zelf/samen op te lossen, zonder de leerkracht. Ze worden zo zelfstandiger, zijn meer betrokken bij de les en voelen zich competent. 
 

Instructie
Goed onderwijs begint voor ons met een goede instructie. We gebruiken het zogenaamde model ‘activerende directe instructie’, waarin kinderen actief worden betrokken bij de uitleg. De leerkrachten werken met instructietafels. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, werken in groepjes met de juf of meester samen aan die tafel. De andere kinderen gaan intussen door met hun opdrachten.

Werken op eigen niveau: ook de meerbegaafde kinderen
Er is aandacht voor kinderen die leren moeilijk vinden, maar wij zijn ook toegerust om meerbegaafde kinderen te helpen. Zij krijgen hun eigen leerlijn volgens ons beleidsplan Hoogbegaafden. Er is voldoende kennis en materiaal in school aanwezig om op een goede manier om te gaan met kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Afstemmen
'Afstemming’ is de naam waarachter een andere manier van kijken naar kinderen schuilgaat. Vroeger was de juf of meester degene die wel wist wat goed was voor het kind. Kinderen en ouders hadden daar weinig inbreng in. Die tijd is geweest; wij werken anders. Door goed te kijken naar kinderen en door te praten met kinderen en hun ouders, ontdekken we wat een kind nodig heeft. Zo sluiten we beter aan bij het individuele kind. Het team heeft zich daar dit jaar in geschoold en zal dit volgend jaar ook blijven doen
.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ