De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 04.jpg Zonneparel 02.jpg

Onderwijskwaliteit

Wij gaan voor een goede kwaliteit van onderwijs. Taal en lezen zijn vakken die op onze school boven alles gaan, omdat zij de basis zijn van al het leren. Een goede taalvaardigheid heb je nodig om je later te kunnen redden in de maatschappij. Rekenen wordt daarbij niet vergeten: we zijn momenteel hard bezig om ook de resultaten van ons rekenonderwijs verder te verbeteren.

De opbrengsten van ons onderwijs zijn goed. De onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op De Windroos. Ook de scores op de Cito-eindtoets laten een beeld zien waar wij tevreden over zijn. Naast scores op vmbo-niveau zijn er uiteraard ook scores op vwo-niveau. Gemiddeld scoort De Windroos een Cito-eindscore op mavo-niveau. Dat is gemiddeld voor Nederland en – in vergelijking met scholen met gelijke leerlingachtergrond – goed.

Van onze kinderen gaat grofweg twee derde naar mavo, havo of vwo. Een derde gaat naar de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo.

In de onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de kinderen van groep 8 per schooljaar gaat naar een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.

  VMBO KL/GL VMBO TL HAVO VWO
         
2012 19% 33% 43% 5%
2013 40% 20% 33% 7%
2014 32% 36% 23% 9%
2015 35% 29% 30% 6%
2016 39% 27% 19% 15%

Wij houden de kwaliteit van het onderwijs in de gaten door scherp te kijken naar de resultaten. Voor ons zit kwaliteit echter niet alleen in toetsresultaten en scores. Kwaliteit draait voor De Windroos ook om de aandacht die uw kind krijgt. Onze kleine groepen, met name in de onderbouw, maken een zo individueel mogelijke aanpak mogelijk.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ