De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 08.jpg De Zonneparel 06.jpg Zonneparel 02.jpg

Onderwijskwaliteit

Wij gaan voor een goede kwaliteit van onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn vakken die op onze school boven alles gaan, omdat zij de basis zijn van al het leren. Een goede taal- en rekenvaardigheid heb je nodig om je later te kunnen redden in de maatschappij. Onze onderwijsontwikkeling is er op gericht om ons onderwijs af te stemmen op dat wat onze kinderen nodig hebben om maximale resultaten te halen. Jaarlijks evalueren wij ons onderwijs en stellen nieuwe doelen.

De cito-scores zijn representatief voor de uitstroom. Van onze kinderen gaat grofweg twee derde naar mavo, havo of vwo. Een derde gaat naar de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo.

In de onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de kinderen van groep 8 per schooljaar gaat naar een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.

  VMBO KL/GL VMBO TL HAVO VWO
         
2012 19% 33% 43% 5%
2013 40% 20% 33% 7%
2014 32% 36% 23% 9%
2015 35% 29% 30% 6%
2016 39% 27% 19% 15%
2017 41% 5 % 18% 36%

Wij houden de kwaliteit van het onderwijs in de gaten door scherp te kijken naar de resultaten. Voor ons zit kwaliteit echter niet alleen in toetsresultaten en scores. Kwaliteit draait voor De Windroos ook om de aandacht die uw kind krijgt. Onze kleine groepen, met name in de onderbouw, maken een zo individueel mogelijke aanpak mogelijk.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ