Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 05.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 08.jpg

Gedragsprotocol

Toelichting op het Gedragsprotocol van De Windroos.

Uitgangspunt van het gedragsprotocol is de Kanjertraining.
Dit protocol zal worden toegepast voor kinderen die herhaald negatief gedrag laten zien.
Een directielid heeft de regie en houdt bij welke kinderen in het protocol vallen en in welke fase zij zitten. Zij communiceert dit zo nodig ook naar alle teamleden.Voor kinderen tot en met groep 3 zullen we terughoudend omgaan met het toepassen van dit protocol.
Als kinderen het goed doen gaan ze 1 fase terug. Dus als een kind in fase 2 zit gaat het niet meteen terug naar fase 0, wel naar fase 1.

Hieronder een model van het fasenoverzicht en de afsprakenkaart.

Fasenoverzicht Afsprakenkaart
Fasenmodel.JPG Afsprakenkaart.JPG

 

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ